Open brief aan

 • het ministerie van Economie en Werk en voogdijminister Pierre-Yves Dermagne
 • het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie en voogdijminister Hilde Crevits
 • het Brussels Ministerie van Economie en Werkgelegenheid en voogdijminister Bernard Clerfayt
 • het Waals Ministerie Emploi Formation SPW en voogdijminister Christie Morreale

Vraag tot herziening van de beslissing van 23/04/2021 inzake de verplichting van wegwerpmondmaskers in de dienstenchequesector

Als werkgevers hebben we begrip en staan we open voor de diverse beslissingen van de verschillende overheden die de veiligheid op de werkvloer ten goede komen. De beslissing van 23/04/2021 van de regering en het Overlegcomité inzake het verplichten van wegwerpmondmaskers is echter een verkeerd signaal.

 

Ik ben werkgever en steun deze oproep! Onderteken!

 

Als werkgevers actief in de dienstenchequesector, willen wij graag vragen om de beslissing van 23/04/2021 van de regering en het Overlegcomité omtrent de dienstenchequesector minimaal te herzien. We stellen voor om minstens het woord ‘wegwerp' te verwijderen uit de ‘verplichting voor de werkgever om per prestatie ten minste 1 wegwerpmondmasker ... ter beschikking te stellen'.

Als werkgevers staan we steeds achter elke beslissing die de veiligheid van de medewerkers ten goede komt. Bij deze maatregel stellen we echter ernstige vraagtekens:

 • Wetenschappelijke evidentie:

Gedurende meer dan een jaar wordt er al vanuit virologen, experts, overheden en preventiediensten geadviseerd dat de effectiviteit van stoffen of wegwerpmondmaskers in niet-medische context evenwaardig is, indien ze op een correcte manier worden gebruikt. De vraagtekens die worden gesteld bij de veiligheid van stoffen mondmaskers komen telkens voort uit verkeerd gebruik, zoals het onvoldoende reinigen. Wegwerpmondmaskers die niet tijdig worden vervangen, zorgen niet voor meer effectiviteit (hebben echter hetzelfde negatief effect). Inzetten op sensibilisering rond correct gebruik van beide types is dus veeleer aangewezen dan het weren van het ene of het andere type.

 • Preventiebeleid

De beschermingsmaatregelen kaderen in een totaalbeleid rond de preventie en terugdringen van de besmettingen met het COVID-19 virus. De nadruk ligt in de eerste plaats op het vermijden van potentiële risico's door het niet werken in dezelfde ruimte als de klant, ventilatie, handhygiëne en steeds voldoende afstand houden. Het is dan ook aangewezen om eerst, en vooral in te zetten op de maximale naleving van deze maatregelen, via sensibilisering van klanten en medewerkers, in plaats van de nadruk te leggen op beschermingsmiddelen voor situaties waarin deze maatregelen niet of onvoldoende worden nageleefd om een vals gevoel van veiligheid of het aanleren van verkeerde ‘reflexen' te vermijden.

 • Prevalentie aantal besmettingen

Er is geen enkel bewijs dat er extreem veel besmettingen zijn in de dienstenchequesector. Net als in andere essentiële sectoren ligt het aantal besmettingen hoger in onze sector dan in niet-essentiële sectoren die gesloten zijn of kunnen telewerken. Toch is er van (extreem) veel besmettingen in onze sector helemaal geen sprake.

 • Rechtszekerheid voor de sector

In de verschillende regionale voorschriften en ministeriële besluiten is er steeds sprake van voldoende mondmaskers per prestatie, en zelfs van nieuwe of gereinigde mondmaskers per aangevatte werkdag, per 4 gewerkte uren of per werkplaats. Als dienstenchequebedrijven investeren we dan ook al meer dan een jaar stevig in de aankoop en distributie van herbruikbare materialen. We beschikken vandaag over grote stocks/reserves aan herbruikbaar materiaal. Gegeven de uiterst precaire financiële situatie van de sector en het feit dat geen enkele overheid een verbod op herbruikbare mondmaskers uitvaardigt, is het onaanvaardbaar dat alle dienstenchequebedrijven hun beleid nu moeten omgooien en opnieuw dienen te investeren in de vervanging van reeds aangekocht en ter beschikking gesteld materiaal.

 • Ecologie en duurzaamheid

Als werkgever willen we steeds investeren in de veiligheid van de medewerkers. Zoals elke goede huisvader geven we daarbij steeds de voorkeur aan duurzame en ecologische oplossingen zonder dat deze afbreuk doen aan de doelstellingen rond veiligheid en bescherming. Stoffen mondmaskers zijn een stuk duurzamer, beter voor het milieu en even veilig als een wergwerpmasker mits correct gebruik, zoals ook steeds door de overheid zelf aangegeven.

 • Imago en beeldvorming rond onze sector

Veiligheid staat steeds, en zeker het voorbije jaar op prioriteit 1 in onze ondernemingen. Het nu opleggen van deze maatregel en het daaraan gekoppelde signaal dat hiermee de onveiligheid in de sector wordt aangepakt is

 • Een kaakslag voor elke huishoudhulp die hiermee onterecht het signaal krijgt al meer dan een jaar onvoldoende beschermd te zijn geweest en in gevaar te zijn gebracht door hun werkgevers en de verschillende overheden
 • Een kaakslag voor alle klanten die elke dag de beschermingsmaatregelen zeer nauwgezet naleven om de veiligheid van hun huishoudhulp te garanderen
 • Een kaakslag voor alle preventie-adviseurs en preventiediensten die op basis van hun vakkennis en expertise, in overleg met de sociale overlegorganen in de onderneming, een solide preventiebeleid uitwerkten en zich in deze bijzondere periode dag en nacht uit de naad hebben gewerkt om de veiligheid en bescherming van elke werknemer te waarborgen
 • Een kaakslag voor elke onderneming die al sinds het begin van deze crisis alles op alles zet om in zeer moeilijke omstandigheden, en met respect voor de regelgeving en de wetenschappelijke adviezen, de veiligheid én de tewerkstelling van de werknemers te waarborgen

Als werkgevers hebben we begrip en staan we open voor de diverse beslissingen van de verschillende overheden. Het verplichten van wegwerpmondmaskers is echter een verkeerd signaal als overheid, het brengt de sector enorme schade toe en zal bovendien geen enkel verschil maken voor de veiligheid die we nu reeds hoog in het vaandel dragen.

In onze bedrijven horen en zien we dagelijks hoe de situatie op de werkvloer is. We zijn steeds bereid om vanuit deze praktijkkennis constructief in overleg te gaan en op zoek te gaan naar oplossingen die effectief de veiligheid op de werkvloer verhogen.

We stellen dan ook voor om de verplichting tot het invoeren van wegwerpmondmaskers te schrappen en veeleer in te zetten op sensibilisering van alle partijen.

Steeds bereid tot verder overleg.

 

Ik ben werkgever en steun deze oproep! Onderteken!

 

Nico Daenens, Dienstenaanhuis
Jo Mellemans, Het Poetsbureau
Arvin Willemse, Greenhouse
Katleen Vermeiren, Plus Home Services
Didier Lecluyse, No Dust
Luc Jeurissen, Trixxo
Tijl Maes, Glax
Lillo Marotta, TS Wallonie
Sébastien Derèse, Secopass
Karel Hubau, DCO Werk aan huis vzw
Ingrid Bertho, Madame est Servie
Cindy Verthé, Makkie
Peter Theuwis, Absolute Service
Nathalie Van Rompu, Assist at Home
Karel De Groeve, H-Hart Dienstencheques
Johan De Somere, Group F
Benjamin Tegenbos, Partena en OZ Poetshulp
Frederik Braeckman, De Mangelaar
Gerda Van Olmen, Glanzer
Marleen Vanlingen, Dienstenfirma BalDeMo
Nancy Apers, DNA BV
Kristof Delille, Bright Squad
Cécile Canquelain, Sicro
Frank Hechtermans, Group-f
Menno Meertens, DANIKA Dienstencheques
Liesbeth Baeyens, L&S Housekeeping
HEIDI DECEUNINCK, KAMELEON DIENSTENCHEQUES
Simon Machkour, Itzu Home
Cristl Daems, DCB Midden Limburg
Cristl Daems, Happi Home bv
Lesley Baeyens, L&S Housekeeping
Sylvia Bednarczyk, CONSUS
Marleen Theuwis, Dienstenaanhuis
Louis Ballegeer, EasyLife dienstencheques
Cindy Verthé, Makkie
Marnix Vandenbulcke, Artega
Ilse Schepens, Ferm Huishoudhulp
Joke Vanden Broucke, Dienstenaanhuis
Sara Labath, Agilitas Home Services
Petruska Laevers, Wole BVBA
Monika Wiechecka, Groupf

41 ondertekenen deze oproep

 

Ik ben werkgever en steun deze oproep! Onderteken!

 

Raadpleeg de vorige acties